★ Ingyenes kiszállítás 23.000 ft- felett ★
 

Általános üzleti feltételek

 I. BEKEZDÉS (Előzetes rendelkezések és a fogalmak értelmezése)

 

 1. Ezek az Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban mint: "Üzleti Feltételek" vagy csak "Feltételek") szabályozzák a felek azon jogait és kötelezettségeit, amely az eladó és a vevő közötti távolsági szerződés megkötéséből származnak és amelynek tárgya a DEILY LTD. által üzemeltetett internetes boltokban történő vásárlás.
 2. Az eladó a DEILY LTD kereskedelmi társaság, IČO (cégjegyzékszám): 10745585, székhelye:27 OLD GLOUCESTER STREET, LONDON UNITED KINGDOM WC1N 3AX (a továbbiakban mint eladó).
 3. A vevő olyan természetes vagy jogi személy, aki termékeket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, akár fogyasztó, akár vállalkozó személyében. A vevő olyan természetes vagy jogi személy is lehet, aki bármilyen módon kapcsolatot teremt az eladóval azzal a céllal, hogy az eladó beszerzzen olyan árut is, amelyek nem szerepelnek a kínálatában, azzal a szándékkal, hogy megvásárolja azt.
 4. Ezek az üzleti feltételek meghatározzák a szerződő feleknek a vásárlási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, valamint a 102/2014 sz. fogyasztóvédelmi törvény 3§ alapján tájékoztatást adnak a vásárlónak az üzlethelyiségen kívül kötött áruk vagy szolgáltatások távollévők közötti szerződéskötésről vagy megállapodásról az eladóval, és kiegészítik az egyes jogszabályok módosítását.
 5. A vonatkozó üzleti feltételeket a Szlovák Köztársaság törvényei szabályozzák, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv 40/1964 számú , 102/2014 számú és a 250/2007 számú fogyasztóvédelemről szóló törvény , amely alapján az vevő az áruk vagy szolgáltatások igénybevételére a távollévők közötti szerződést vagy megállapodást üzlethelyiségen kívül kötött az eladóval, valamint egyéb vonatkozó előírásoknak.
 6. A fogyasztó olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésénél nem jár el vállalkozása vagy foglalkoztatója nevében.
 7. Fogyasztói szerződés minden olyan szerződés, amely független a szerződés jogi formájától és a szerződés jogi rendjétől és amelynek egyik fele a fogyasztó.
 8. A szállító (az általános szerződési feltételek alapján az eladó) az a személy, aki a szerződéskötéskor és a szerződés teljesítésekor eljár üzleti vagy vállalkozói tevékenysége részeként.
 9. A távollévők között kötött szerződési törvény alkalmazásában, a szerződést az eladó és a fogyasztó elfogadja, a megállapodás kizárólag egy vagy több távközlő eszköz révén, az eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre , különösen a weboldal használata során, e-mailben, telefonom vagy faxon keresztül az eladó kínálata alapján.
 10. A felügyeleti hatóság a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés, amelynek székhelye: Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, amely az alternatív vitarendezés hatósága is a fogyasztó és a szállító (eladó) között amelyet a 391/2015 számú törvény szabályoz a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére. (Kézbesítési cím: Szlovák kereskedelmi felügyelet, Központi Felügyelőség, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya és az alternatív vitarendezés fogyasztói viták, Prievozská 32. o. P. 291, 827 99 Bratislava 27) www.soi.sk
 11. A vételi szerződés határozott időre jön létre, azaz addig, amíg a szerződésnek mindkét fél eleget nem tesz az alábbi szerződési feltételek szerint, amelyek szerves részét képezik a szerződésnek.
 12. Ezek az Általános Üzleti Feltételek változásukig érvényesek, melyeket ugyanezen helyen tesznek közzé.
 13. A vásárló akkor válik az áru tulajdonosává, ha egészében kifizette a szerződésben foglalt teljes vételárat és a terméket átvette.

II. RENDELÉS (A vételi szerződés megkötése)

 1. Az eladó köteles a vásárlás tárgyát a vevő részére átadni (szállítani), és lehetővé tenni, hogy megszerezze a tulajdonjogot. A vevő köteles átvenni a vásárlás tárgyát és kifizetni az eladónak a vételárat.
 2. A vásárlási szerződés a vásárló által kiálított kötelező erejű megrendelés elküldésével és annak az eladó általi elfogadásával jön létre.
 3. Az áru elektronikus távközléssel rendelhető meg - az eladó weboldalán www.deily.hu.
 4. A szerződéskötésre irányuló javaslat az eladó honlapján található meg, ahol a rendelkezésre álló termékek fel vannak tüntetve, beleértve a rendelkezésre álló méreteket is.
 5. A Vevő részéről a Vásárlási Megállapodás a kötelező érvényű megrendelés létrehozásával, elküldésével (megerősítésével) jön létre.
 6. Az így létrejött megbízás kötelező, és a vevő elfogadja a vételárat.
 7. Az eladó köteles 24 órán belül a megrendelést visszaigazoló e-mailt elküldeni a vevő számára.
 8. A megerősítés azaz az adásvételi szerződés tartalmazza különösen a termék adatait, mint a termék megnevezése, leírása és a termék ára, továbbá részleteket arra vonatkozóan, hogy hová kell az árut szállítani, a szállítási költség összegét és módját valmint a szállításra vonatkozó határidőt és információkat.


III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Az adásvételi szerződés tárgya a felek joga és kötelezettsége.
 2. Az eladó különösen köteles:
  1. biztosítani, hogy a vevő tulajdonosa lehessen a megrendelt árunak
  2. a megrendelt árut megfelelően és határidőn belül szállítani
  3. az árukat szállítás céljából alkalmas módon csomagolni, hogy az áru ne károsodhasson
  4. legkésőbb az átvételkor az árukkal együtt a vevőnek átadni az áruk megfelelő átvételéhez és felhasználásához szükséges valamennyi okmányt
  5. tájékoztatást adni a fogyasztónak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az aktuális jogszabályok értelmében

 3. A vevő különösen köteles:
  1. megfizetni a vételárat
  2. átvenni az árut
  3. a szállítólevél aláírásával ( vagy meghatalmazott szamély általi aláírásával) igazolni az áruk átvételét 

Az áru károsodásának felelőssége az áru átvételével a szállítótól áthárul a vevőre, különösen azért, mert az áru átvételekor a vásárlónak jogában áll a sérült áru átvételét megtagadni.


IV. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 

 1. Az eladó jogosult felmondani a szerződést, ha nem tudja az árut a vevőnek a megfelelően és a megfelelő időben kézbesíteni, különösen abból az okból kifolyólag, ha az áru a beszállítónál már elérhetetlen, így a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint a teljesítés lehetetlenné vált. A megrendelés esetleges törléséről az ügyfél tájékoztatást kap telefonon vagy e-mailben, és ha a vételár kifizetése már megtörtént, akkor az eladó legkésőbb 30 napon belül a kijelölt számlára visszafizeti az összeget, kivéve, ha a vásárló az eladóval másként egyezik meg.
 2. A fogyasztó jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől, azaz az általa vagy meghatalmazott személy által átvett termék vásárlásától, az átvételtől számított 60 napon belül, amelyet az eladó felé a weboldalon található űrlap (elállási nyilatkozat) kitöltésével jelezhet.
 3. Az áruk akkor minősülnek a fogyasztó által átvettnek, ha a fogyasztó vagy a fogyasztó által kijelölt harmadik fél a fuvarozótól átveszi a megrendelt áru minden részét.
 4. A fogyasztó még a kézbesítés előtt, azaz az elállási időszak kezdete előtt is visszavonhatja a megrendelést.
 5. Az eladónak a vevő részére biztosítania kell az elállási szerződés sablonját weboldalán.
 6. A szerződéstől való elállás a szerződési feltételek I. cikkben említett fogyasztói előírások hatálya alá tartozik.
 7. A fogyasztó köteles az árut visszaküldeni, átadni az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek.
 8. Az eladó köteles a visszaküldött áru átvételétől számított legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni a vásárló részére a megkötött szerződés alapján befizetett összeget.
 9. Az eladó a visszaküldött áru kifizetett ellenértékének visszafizetését csakis banki átutalás útján tudja teljesíteni, a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 10. A fogyasztó a felelős az áru értékének csökkenéséért abban az esetben, ha a termékkel nem megfelelőképpen járt el a felpróbálás és az ellenőrzés során.
 11. A fogyasztóvédelmi törvény értelmében, ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az eladóval szemben a vevő viseli a termék visszaküldésének költségeit.


V. A TERMÉK ÁRA és FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

 1. 1. Az eladó ÁFA-fizető.
 2. Az egyes termékek árai az aktuális ajánlat szerint a www.deily.hu honlapon jelennek meg és érvényesek. Az árakat a hozzáadott adóval (ÁFA-val) együtt adják meg.
 3. Írásbeli hiba esetén, az árfolyamváltozások miatt, az infláció jelentős emelkedése vagy a szállítási feltételek jelentős változása esetén az árak megváltozhatnak.
 4. A végső ár a megrendelőlapon feltüntetett végösszeg , amelyet a „pénztár“ szekcióban közvetlenül a megrendelés elküldése előtt ellenőrizhet. A végösszeg tartalmazza az ÁFA-t és egyéb díjakat (pl. postaköltséget, utánvét díjat), amelyeket a vevőnek meg kell fizetnie az áru megvásárlásakor. Ezt az árat csak a két fél közös megegyezésével lehet megváltoztatni.
 5. Az eladó nem számít fel semmilyen külön díjat a fizetési móddal kapcsolatosan.
 6. A vevőnek 330 Ft (azaz háromszázharminc forint) díjat számít fel utánvéti díjként a szállító abban az esetben, ha a vásárló az utánvétes, készpénzes fizetési módot választotta. A kedvezményezett ebben az esetben a fuvarozó cég.
 7. A vevő a következő fizetési lehetőségek közül választhat
  1. Utánvét
  2. PayPal
  3. Kártyás fizetés

 8. A számlát, bizonylatot az eladó elektronikus úton küldi meg az ügyfélnek.
 9. Azok az árak, mlyek műszaki hiba miatt lettek rosszul feltüntetve, az aktuális jogszabályok alapján érvénytelenek. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy kijavítsa ezeket a hibákat, beleértve a már meglévő rendelések javítását.
 10. A reklámokban illetve a weboldalon szereplő termékek árai a beszállító által megváltoztatott árak következtében különbözőek lehetnek. A végleges és érvényes ár mindig a DEILY webáruházban a kiválasztott termék megjelölését követően a pénztár szekcióban jelenik meg. Ez a végleges összeg érvényes a termék(ek) vásárlását illetően.


VI. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

 1. Az eladó vállalja, hogy 7-10 munkanapon belül a megrendelt terméket a vevőnek kiszállítja.
 2. A postaköltség, az utánvéti díj illetve a szállítási költség a vevőt terhelik, ha az nincs máshogy feltüntetve.
 3. A szállítási költséget az eladó átvállalja az "ingyenes szállítás" keretein belül, amennyiben a termék részleteinél az fel van tüntetve vagy akció keretén belül egy bizonyos összeghatár felett.
 4. Az eladó elektronikus formában értesíti a vevőt a termék elküldéséről.
 5. A vevő köteles az árut átvenni a kötelező erejű megrendelésben meghatározott helyen, személyesen, vagy gondoskodni arról, hogy az árut egy általa meghatalmazott személy átvegye.
 6. Az áru átvételekor a vevőnek vagy a meghatalmazottnak ellenőriznie kell, hogy nem sérült-e meg az áru csomagolása. Kár esetén a szállítmányozás során okozott hibákról a helyszínen jegyzőkönyvet kell írni a szállítónak. Az eladónak nem kell elfogadnia az áruval kapcsolatos panaszokat, amennyiben az áru a sérülés ellenére átvételre került.
 7. A vevő vagy a meghatalmazott személy köteles az áru kézhezvételét a szállítólevélen vagy terminálon történő aláírással igazolni.
 8. A kézbesítés helye a kötelező érvényű megrendelésben feltüntetett cím.
 9. Az árukat attól az időponttól kell átvettnek tekinteni, amikor a vevő, vagy a meghatalmazott, aláírásával igazolta az áru átvételét.

 

 VII. KEDVEZMÉNYEK ÉS VERSENYSEK, ELŐNYÖK AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA

 1. Az eladó egyoldalú nyilvános bejelentéssel előnyöket nyújthat a vevők részére.
 2. Ezek az előnyök lehetnek ingyenes bónusz termékek vagy olyan árelőny, amelyet az eladó egy adott összeg vásárlása felett nyújt.
 3. A nyilvános nyilatkozat írásban, az eladó honlapján vagy közösségi oldalán keresztül történhet.
 4. A konkrét feltételeket az eladó honlapjának megfelelő részén módosítják.
 5. Tilos az akciókkal való visszaélés előny megszerzése érdekében.
 6. Az áru visszaküldése vagy a szerződéstől való elállás esetén az árelőnyöket és a bónusztermékeket is vissza kell juttatni az eladó részére és ezzel egyidejűleg a vevő köteles az eladónak okozott kár megtérítésére. A vevő köteles visszaadni mindent, amit az eladótól kapott.
 7. Az ajándékot, melyet a vásárló egy adott összeg feletti vásárlás esetén kapott, megőrizhet, ha a megvásárolt termékek összege az ajándékra való jogosultság összege alá az eladó részéről történt hibák miatt csökkent.
 8. Abban az esetben, ha a vásárló részben a vásárlástól való elállási jogát gyakorolja, s ennek következtében a termékek összege az előre meghatározott, az ajándékra való jogosultsághoz szükséges minimális összeg alá csökken, tehát a feltételek az ajándék megszerzéséhez a vásárló által nem lettek teljesítve, akkor az ajándékot a vásárló köteles visszaküldeni, vagy megtériteni annak teljes összegét.
 9. Abban az esetben, ha az eladó egyidejűleg több akciót is kinál, a vásárló egyszerre csak egy akcióra - ekonómiai szempontból a legkedvezőbbre jogosult

VIII. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az eladó e rendelkezések értelmében a weboldal üzemeltetője is egyben.
 2. A személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve meghatározhatják az adott természetes személyt. Különösen név, állandó lakóhely, születési szám, e-mail, sütik és így tovább.
 3. A fogyasztó, ebben az esetben a vevő természetes személy, aki a megrendelés megerősítésével elismeri személyes adatainak (név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám) helyességét. Az ilyen adatok feldolgozása szükséges a szerződés megkötéséhez, amelyet a 2016 április 27-ei az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú törvény 6 cikk (1) b) bekezdése alapján az egyének védelméről, tekintettel a személyes adatok feldolgozása, valamint az ilyen adatok a szabad mozgásáról, illetve hatályon kívül helyezéséről 95/46 irányelv / EK irányelv alapján (a továbbiakban csak„GDPR”) kezelünk. A személyes adatok feldolgozásának célja a személyes adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása a szolgáltatott személyes adatok és azok használata számlázási célra, domain regisztráció és egyéb kapcsolódó tevékenységek, mint például a megrendelt és a nyújtott szolgáltatás, beleértve a későbbi kommunikációt a fogyasztókkal, a szerződéses jogok (szerződéstől való elállás) alkalmazása miatt, valamint az Üzemeltető saját marketing célú felhasználására, az árukra vonatkozó információk elküldése céljából, elektronikus úton (e-mail).
 4. Az üzemeltető a személyes adatokat különösen az alábbi célokból dolgozza fel:
  1. Ügyfél regisztrációja
  2. Rendelés létrehozása / Vásárlási megállapodás létrejötte
  3. Számla kiállítása, a megrendelés visszaigazolása
  4. Az áru szállítása
  5. Információk újdonságokról, kedvezményekről és eseményekről
  6. Rendelések és reklamációk nyilvántartása

 5. Az üzemeltető az érintettek személyes adatait a vonatkozó jogszabályok alapján dolgozza fel, a szerződések és egyéb dokumentumok kiállítására azokat az adatokat használja fel, amelyet a vevő elektronikus úton vagy bármilyen más módon közölt az üzemeltetővel.
 6. A fogyasztó bármikor írásban visszavonhatja a beleegyezését. A hozzájárulás visszavonása a szolgáltató részére történő kézbesítés napjától érvényes.
 7. Az üzemeltető különösen az érintett személyek alábbi személyes adatait feldolgozza fel:
  1. Név és vezetéknév
  2. Cím
  3. Telefonszám és e-mail cím
  4. Fizetési részletek
  5. Sütik

 8. A Vevő önkéntes alapon biztosítja az ilyen személyes adatokat az üzemeltetőnek a vásárlási megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében.
 9. A Vevő megértette, hogy személyes adatait harmadik félnek át kell adni a vásárlási megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében.
 10. Az üzembentartó csak az érintett személy személyes adatait dolgozza fel a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez és a kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően.
 11. Az üzembentartó az érintett személy hozzájárulásával az érintett személyek személyes adatait marketing célokra használja fel. Az érintett személy egyetért a személyes adatok feldolgozásával, regisztráláskor, feliratkozásakor. Az érintett személy határozatlan időre elfogadja a személyes adatok feldolgozását. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja vagy bejelentéssél az üzemeltető felé vagy a fiók megszüntetésével vagy a hírlevélről való leiratkozással.
 12. A jogszabályban előírt adatok feldolgozása érdekében (pl. Adóügyi célból) nem lehet visszavonni a személyes adatok felhasználására vonatkozó engedélyt.
 13. A személyes adatok, mint teljes név, email cím és lakhely szolgáltatva lehetnek egy harmadik személy részére.
 14. Az üzemeltető nem hozza nyilvánosságra a vásárlók személyes adatait.
 15. Az érintett személynek a következő jogai vannak a szolgáltatóval szemben, írásos beleegyezés alapján a GDPR 15-22 és 34 cikkjei alapján és a hatályos törvény szerint:
  1. Az érintett személynek joga van a személyes adataihoz való hozzáférésre a GDPR 15 cikkje alapján: Az érintett személynek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy feldolgozzák-e személyes adatait.
  2. Az érintett személynek joga van a személyes adatok helyesbítéséhez a GDPR 16 cikkje alapján: Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az üzemeltető kijavítsa az őt érintő hibás személyes adatokat késedelem nélkül. A személyes adatok feldolgozásának céljából az érintett személy kiegészítheti a hiányos személyes adatokat.
  3. Az érintett személynek joga van a személyes adatok törlésére a GDPR 17 cikkje alapján: Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a szolgáltató haladéktalanul törölje személyes adatait rá vonatkozóan, az érintett személy joga a következő adatok törlése amennyiben:
   1. a személyes adatok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez beszerzésük vagy egyéb feldolgozásuk történt,
   2. az érintett visszavonja hozzájárulását, amely a személyes adatok feldolgozására vonatkozik és nincs más jogalapja a személyes adatok feldolgozásának,
   3. az érintett kifogásolja a személyes adatok feldolgozását és nincsenek jogos indok a személyes adatok feldolgozására, illetve az érintett ellenzi a személyes adatok feldolgozását direkt marketing céljából,
   4. a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel
   5. a törlés célja a GDPR teljesítése, azaz a személyes adatok védelméről szóló törvény betartása vagy az a különleges szabályozás és nemzetközi egyezmény, amely a Szlovák Köztársaságot köti,
   6. a személyes adatokat más információs módon szerezték

  4. az érintett személynek joga van a személyes adatok feldolgozásának korlátozására a GDPR 18 cikkje alapján: Az érintett személynek joga van arra, hogy a szolgáltató a személyes adatainak feldolgozását korlátozza, mégpedig ha:
   1. az érintett személy kifogásolja a személyes adatok pontosságát, azon időszak alatt, ameddig a szolgáltató számára lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
   2. a személyes adatok feldolgozása jogellenes, és az érintett személy a személyes adatait nem kívánja törölni, ehelyett kéri azok használatának korlátozását,
   3. a szolgáltatónak a személyes adatok feldolgozása céljából már nincs szüksége az érintett személyi adataira, viszont az érintett személy igényli azokat jogi igényeik előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
   4. az érintett kifogásolja a személyes adatok feldolgozását és annak bebizonyosításáig, amíg a szolgáltató által nyújtott indokok valósnak bizonyulnak.
   5. Az érintett személyt, akinek személyes adatainak feldolgozása korlátozott, köteles tájékoztatni a szolgáltató, mielőtt a személyes adatok feldolgozásának korlátozása megszűnik.

  5. Az GDPR 19 cikkje alapján a szolgáltató, amennyiben az érintett személy kéri, tájékoztatja az érintett személyt arról, hogy ki végezte a helyesbítését, törlését a személyes adatok korlátozását vagy a személyes adatok feldolgozását.
  6. Az érintett személynek joga van a személyes adatok lekérdezéséhez a GDPR 20 cikkje alapján: Az érintett személynek joga van arra, hogy megszerezze az őt érintő személyes adatokat, amelyet strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában szolgáltatott az üzemeltetőnek, és joga van ahhoz, hogy az ilyen személyes adatokat másik üzemeltetőnek továbbítsa.
  7. Az érintett személynek jogában áll kifogást emelni a személyes adatok feldolgozásával szemben. Az érintett személynek jogában áll személyével kapcsolatos személyes adatok feldolgozását jogilag megalapozottan kifogásolni azzal az indokkal, hogy a személyes adatokat közérdekű feladat ellátásához dolgozzák fel vagy azért, mert a feldolgozás törvényes érdekek érdekében szükséges.
  8. Az érintett személynek joga van arra, hogy ne terjedjen ki olyan határozat hatálya alá, amely kizárólag a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapul, beleértve a profilalkotást is és amely joghatásokat vált ki, vagy jelentős hatást gyakorol
  9. Az érintett személynek jogában áll indokolatlan késedelem nélkül értesítenie az üzemeltetőt a személyes adatok védelmének megsértéséről, amennyiben a személyes adatok védelmének ilyen megsértése nagy veszélyt jelenthet a természetes személy jogaira nézve.
  10. Az érintettnek jogában áll eljárást kezdeményeznie az illetékes államigazgatási szerv előtt a 18/2018 100. sz. eljárási szabályzat alapján a személyes adatok védelmére.
  11. Az érintett személynek joga van meghatározni az adatok feldolgozásának időtartamát: az adatok feldolgozhatóak a szerződés céljának teljesítéséig vagy egy esetleges panaszok időtartamára.
  12. A személyes adatok átadása kötelező a megrendelés megkötése során. Viszont ebben az esetbe távoli szerződést nem lehet kötni.
  13. Az érintett személynek joga van a személyes adatok forrását azonosítani, ha azokat nem az ő beleegyezésével szerezték meg.
    
 16. Az érintett személy tájékoztatása:
  1. A Szolgáltató köteles az érdekelt kérésére személyes adatait feldolgozni. A tájékoztatásnak papíron vagy elektronikus formában kell lennie, általában az alkalmazáshoz hasonló formában. Az érintett személy kérésére a Szolgáltató szóban is közölheti ezt az információt, ha az érintett személy más módon bizonyítja személyazonosságát. A szolgáltató a GDPR 15-22 cikkje alapján köteles együttműködni az érintett személlyel.
  2. A Szolgáltató köteles tájékoztatni az érdekelt személyt a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül. Az üzemeltető az adott időszakot további és még további 2 hónappal meghosszabbíthatja abban az esetben, ha a kérés teljesítése túl komplex és túl sok a kérelmek száma. A Szolgáltató köteles tájékoztatni az érintett személyt az ilyen hosszabbításról.
  3. Az üzemeltető által nyújtott információk ingyenesek.
  4. Amennyiben az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy helytelen, különösen annak ismétlődő jellege miatt, a szolgáltató megfelelő díjat kérhet, figyelembe véve az információszolgáltatás adminisztratív költségeit.

 17. Ha az érintett személy nem rendelkezik teljes jogképességgel, az ilyen jogokat törvényes képviselője élvezi.
 18. Az érintett személy jogainak korlátozásáról, a GDPR 23 cikkje és a Személyes Adatvédelmi Törvény 30. §-a alapján a szolgáltató tájékoztatja az érintett személyt, ha a korlátozás célját ez nem veszélyezteti.
 19. Az érintett személy köteles a valóságnak megfelelő személyes adatokat szolgáltatni.
 20. E rendelkezéseket törvények szabályozzák, mégpedig a 18/2018 számú törvény a személyes adatok védelméről és az erre vonatkozó uniós előírásokról.
 21. Az üzemeltető nem felelős a személyes adatok harmadik személy általi visszaéléséért, aki ily módon személyes adatokat kapott.
 22. Az érintett személy bármilyen módon gyakorolhatja jogait. (E-mail, telefon)

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A reklamáció feltételeit a vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok és rendelkezések alapján a „Reklamációs feltételek“ tartalmazzák, amelyek az eladó weboldalán érhetőek el.
 2. Ezeket az üzleti feltételek az eladó megváltoztathatja.
 3. Az üzleti feltételek a Szlovák Köztársaság és az Europai Uniós előírások hatálya alá tartoznak.
 4. Jelen Általános Üzleti Feltételek 2019. január 1-jén léptek hatályba.

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEILY.HU

 

I. BEVEZETÉS

 

 1. Ezek a panaszszabályok szabályozzák a panasz benyújtásának módját és helyét, valamint a panaszok kezelésének eljárását. Az eladó által a fogyasztók számára eladott árukra vonatkozik. A panaszokat a jelen Panaszszabályokkal összhangban kell kezelni, a jogi rendelkezések és a fogyasztói jogok tiszteletben tartása mellett.
 2. Ez a panaszkezelési eljárás az eladó Általános Szerződési Feltételeinek szerves része.
 3. „Panasz”: a termék vagy szolgáltatás hibákért való felelősségvállalás.

  A panasz címzettje (ajánlottan, nem utánvét fizetéssel):


  DEILY - FROGMAN s.r.o.,

  Széchenyi utca 46,

  4110  Biharkeresztes 4. Az eladó a DEILY LTD kereskedelmi társaság, IČO (cégjegyzékszám): 10745585, székhelye:27 OLD GLOUCESTER STREET, LONDON UNITED KINGDOM WC1N 3AX (a továbbiakban mint eladó).
 5. A vevő természetes vagy jogi személy, aki termékeket vásárol vagy szolgáltatásokat vesz igénybe, akár fogyasztó, akár vállalkozó minőségében. A Vevő az a természetes vagy jogi személy is, aki bármilyen módon kapcsolatba lép az eladóval, azzal a céllal, hogy az eladó, az ajánlatban nem szereplő árukat biztosítson be az áruk megvásárlása céljából.
 6. Fogyasztói szerződés: bármilyen szerződés, amely független a szerződés jogi formájától,és a szerződés jogi rendjétől, amelynek egyik oldalán a fogyasztó áll.
 7. A felügyeleti hatóság a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, a Pozsonyi régió SOI Felügyelete, székhelye: Prievozská 32, P.O. 5. rovat, 820 07 Bratislava 27, amely szintén a fogyasztó és a szállító (eladó) közötti alternatív vitarendezési szerv a 3. sz. Törvény értelmében. 391/2015 Coll. az alternatív vitarendezésről. (Szállítási cím: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Központi Felügyelet, Nemzetközi Kapcsolatok és Alternatív Vitarendezési Osztály, Prievozská 32, 29.827 99. oldal, Pozsony 27).


GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 

 1. Az eladó felel az esetleges hibákért, amelyek az eladott cikk a Vevő általi átvételkor jelentek meg.
 2. Az eladó felel a hibákért, amelyek az áru átvételét követően a garanciaidőn belül jelentek meg (garancia).
 3. Az áruk jótállási ideje 24 hónap (2 év).
 4. A Vevő kérésére az eladó köteles írásban garantálni a garanciát (garancialevél). Ha az ügy jellege megengedi, elegendő a garancia igazolás helyett vásárlási igazolást (számlát) kiállítani.
 5. Az eladó e-üzletében áruk vásárlásakor a garancia a vásárlás igazolása (számla).
 6. A jótállási idő abban az pillanatban kezdődik, amikor az áru / termék a vevő által átvételre került.
 7. Az áruk átvételekor a vevő / vagy a meghatalmazott személy / köteles ellenőrizni, hogy a csomagolás, amelybe az áruk be vannak csomagolva, nem sérült-e (ajánlott). Sérülés esetén a szállítóval a helyszínen fel kell írni a szállítás során okozott hibák nyilvántartását. A bejegyzést ilyen áruk átvételekor is meg kell tenni.
 8. Az áruk átvételekor a Vevő vagy a Vevő által meghatalmazott személy köteles aláírni a terminált / szállítólevelet.
 9. A hiányos vagy sérült szállítmányról értesíteni kell az eladót.
 10. A jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell az eladó nevét és vezetéknevét, cégnevét vagy nevét, székhelyét, a jótállás tartalmát, hatályát és feltételeit, a jótállási időtartamot és a garancia igényléséhez szükséges adatokat. Ha a jótállási kártya nem tartalmazza az összes adatot, ez nem érvényteleníti a jótállást.
 11. Az eladásra kerülő tárgynak a kívánt minőségű, mennyiségű, méretű vagy súlyúnak és hibától mentesnek kell lennie, különösen meg kell felelnie a kötelező érvényű műszaki szabványoknak.
 12. Ha a hiba kijavítható, a Vevőnek joga van kérni a hiba eltávolítását és kijavítását, mégpedig díjmentesen, időben és a megfelelő módon. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.
 13. A Vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a cikk cseréjét, vagy ha a hiba csak az árucikk egy részét érinti, azon részének cseréjét, kivéve, ha az eladónak az áru árával vagy a hiba súlyosságával aránytalanul nagy költségei merülnek fel.
 14. Az eladó a hiba javítása / elhárítása helyett mindig helyettesítheti a hibás terméket egy hibátlan termékkel, kivéve, ha ez a Vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.
 15. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet megjavítani, és amely megakadályozza a tárgy megfelelő használatát, a vevőnek joga van a dolgot cserélni vagy a szerződéstől elállni. Eltávolítható hibák esetén ugyanezen jogok a vevőre is vonatkoznak, ha a vevő nem tudja megfelelően használni a tárgyat, többszöri javítás utáni megismétlődés vagy nagyobb számú hiba esetén.
 16. A hibákért való felelősséget az eladónak bármilyen formában (formában, e-mailben) érvényesíteni kell
 17. A garanciaidőben lévő tárgyak hibákért való felelősségből fakadó jogok akkor járnak le, ha azokat a garanciaidőn belül nem gyakorolták.
 18. Az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek a jog gyakorlásának időpontjáról, a javításról és annak időtartamáról.
 19. A vevő olyan űrlapot használhat fel, melyen feltünteti a saját nevét, címét, elérhetöségeit, az áru(k) leírását (szín, mennyiség, kód, méret), számlaszámát, a bank kódját, dátumot és aláírását.
 20. A garancia nem vonatkozik az áruk olyan hibáira, amelyeket a vevő a áruk rendszeres használatával okozott.
 21. A vevő köteles az árut a szükséges dokumentumokkal és követelményekkel együtt elküldeni.
 22. Az eladó köteles legkésőbb 30 napon belül elvégezni a reklamációt.
 23. Az árunak reklamációra való visszaküldés esetén, tisztának, higiénikusnak és megfelelően csomagoltnak kell lennie.
 24. A Vevőt e-mailben vagy más megadott elérhetőségen keresztül kell tájékoztatni a reklamáció lebonyolításáról és végkifejletéről.